Call Us: (021) 5572 6558 (Hunting)
Follow Us:

KEGIATAN PRAKTIK LAB BILAS LAMBUNG DENGAN PEMBIMBING LAB : Ns. Amri Ika,S.Kep

 

Bilas Lambung adalah membersihkan lambung dengan cara memasukan dan mengeluarkan air ke/dari lambung dengan menggunakan NGT ( Nasto Gastratik Tube ).

Tujuan

1. untuk membuang urgen substansi dalam upaya menurunkan absorpsi sistemik

2. untuk mengosongkan lambung sebelum prosedur endoskopik

3. untuk mendiagnosis hemorogi lambung dan menghentikan hemorogi.


 


© 2017. blueBoox. All right reserved.